قطب جنوب

More about this topic

تصویر ماهواره‌ای از کوه یخ
در حال نمایش بعدی
متیو میلر در یک کنفرانس مطبوعاتی
در حال نمایش بعدی
اخبار کوتاه
در حال نمایش بعدی
آگهی
سرباز آلمانی در حال خارج شدن از دریچه فولادی یکی از سنگرهای مستحکم توپخانه در ۱۹ ژوئن ۱۹۳۹.
در حال نمایش بعدی
 icebreaker
در حال نمایش بعدی
جوجه پنگوئن‌های امپراطور بر روی دریایخ
در حال نمایش بعدی
USS Paul Hamilton
در حال نمایش بعدی
انبوه پنگوئن‌های امپراتور روی یخ‌های قطب جنوب
در حال نمایش بعدی
نمایی از بخش فوقانی یک یخ‌تاق در قطب جنوب
در حال نمایش بعدی
عکس هوایی از سردترین نقطه جهان
در حال نمایش بعدی
شیرجه در آبهای یخ‌زده قطب جنوب
در حال نمایش بعدی
 نمایی از کشتی غرق شده اندورنس، کشتی ارنست شاکلتون کاوشگر بریتانیایی قطب جنوب
در حال نمایش بعدی
جنوبگان
در حال نمایش بعدی