افغانستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

جت جنگی پاکستان
در حال نمایش بعدی
نیروهای امنیتی پاکستان در بیرون از یک اداره کمیسیون رای گیری به تاریخ دهم فوریه ۲۰۲۴
در حال نمایش بعدی
آگهی
Soviet soldiers in Afghanistan
در حال نمایش بعدی
طناب اعدام در افغانستان (تزئینی)
در حال نمایش بعدی
Pakistan Afghanistan Weather
در حال نمایش بعدی
عکس آرشیوی از زن افغان به همراه کودکش در بیمارستان
در حال نمایش بعدی
انفجار در کرمان و دشت برچی کابل
در حال نمایش بعدی
مراسم وداع با پیکر کشته شدگان در حادثه تروریستی کرمان
در حال نمایش بعدی
Afghan refugees near the Torkham Pakistan border
در حال نمایش بعدی