پناهندگان افغان در ایران

More about this topic

مرز ایران و افغانستان
در حال نمایش بعدی
به تخمین گزارشگران ای اف پی روزانه تا شش هزار افغان از طریق پاکستان به ایران می‌روند
در حال نمایش بعدی
آگهی
مهاجران افغان در گذرگاه اسلام قلعه در مرز ایران
در حال نمایش بعدی
ابراهیم رئیسی و شارل میشل
در حال نمایش بعدی
ولایت نیمروز و عکسی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و مدعی شده‌اند که ولایت نیمروز به دست طالبان افتاده است
در حال نمایش بعدی
مهاجران در ترکیه
در حال نمایش بعدی
سفارت ایران در کابل
در حال نمایش بعدی
خبرگزاری صدای افغان
در حال نمایش بعدی
The Minaret of Jam and Qasr Zarafshan, by the Hari Rud (river)
در حال نمایش بعدی
سایت تابناک
در حال نمایش بعدی