بدون برنامه قبلی، بدون استدلال، بدون جانبداری، بدون شرح. بدون هیچگونه توضیح اضافی فقط در جریان ماجرا قرار بگیرید.

نمایش هنری در کلیسایی در فرانسه

ونسان گروبلنی، هنرمند سیرک که پیشتر مقام اول رقص میله در اروپا رابه دست آورده بود، با برگزاری یک نمایش در کلیسای سنت گیوم توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

رقص میله، که ترکیبی از رقص و حرکات آکروباتیک است، هرچند اروتیک تلقی می‌شود با این حال انجام آن از نظر فیزیکی و هنری بسیار دشوار است. هزار نفر در دو روز از این نمایش دیدن کرده‌اند که موفقیتی برای آن محسوب می‌شود.

در پی این نمایش دانیل بوسنباکر، کشیش کلیسا، نامه‌هایی ناشناس در تهدید به مرگ دریافت کرده است. نویسندگان این نامه‌ها وی را «دجال» خوانده، خواهان «بریدن سر او» به دلیل «دادن کلید کلیسای مقدسمان به این مار رقصنده» شده‌اند. آقای بوسنباکر گفته است در مقابل تهدیدات برنامه را لغو نخواهد کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح