راهپیمایی همجنسگرایان در ویتنام

ویدیوها. راهپیمایی همجنسگرایان در ویتنام

هزاران تن از همجنسگرایان و دیگرباشان ویتنامی روز یکشنبه به خیابان های هانوی آمده و مراسم سالانه خود را جشن گرفته و برای احقاق حقوق بشر راهپیمایی کردند. در پی این تظاهرات، خیابان های پر تردد پایتخت ویتنام به پرچم های رنگین کمانی آنان آراسته شد.

هزاران تن از همجنسگرایان و دیگرباشان ویتنامی روز یکشنبه به خیابان های هانوی آمده و مراسم سالانه خود را جشن گرفته و برای احقاق حقوق بشر راهپیمایی کردند. در پی این تظاهرات، خیابان های پر تردد پایتخت ویتنام به پرچم های رنگین کمانی آنان آراسته شد.

تازه‌ترین ویدیو