آغاز فعالیت متروی شبانه لندن

ویدیوها. آغاز فعالیت متروی شبانه لندن

متروی لندن نخستین خطوط شبانه اش را فعال کرد. در نخستین ساعات شنبه در حالی دو خط متروی لندن فعالیت شبانه روزی اش را برای آخر هفته آغاز کرد که هدف از این طرح کمک به زنده نگه داشتن زندگی شبانه این شهر و رونق اقتصادی پایتخت بریتانیا است.

متروی لندن نخستین خطوط شبانه اش را فعال کرد. در نخستین ساعات شنبه در حالی دو خط متروی لندن فعالیت شبانه روزی اش را برای آخر هفته آغاز کرد که هدف از این طرح کمک به زنده نگه داشتن زندگی شبانه این شهر و رونق اقتصادی پایتخت بریتانیا است.

تازه‌ترین ویدیو