عملیات دشوار امداد و نجات در ایتالیا پس از زمین لرزه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

عملیات دشوار امداد و نجات در ایتالیا پس از زمین لرزه

نیروهای امداد ایتالیا در تپه های روستای پسکارا دل ترونتو میان آوارها به دنبال نجات آنهایی هستند که احیانا هنوز زنده اند. بیشتر خانه های این شهرستان بر اثر زمین لرزه ویرانگر و مرگبار چهارشنبه ویران شده اند.

نیروهای امداد ایتالیا در تپه های روستای پسکارا دل ترونتو میان آوارها به دنبال نجات آنهایی هستند که احیانا هنوز زنده اند. بیشتر خانه های این شهرستان بر اثر زمین لرزه ویرانگر و مرگبار چهارشنبه ویران شده اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست