زلزله (زمین لرزه)

More about this topic

افتتاح پل «تبتی» در اومبریا برای احیای منطقه
در حال نمایش بعدی
Japan Earthquake
در حال نمایش بعدی
آگهی
China Earthquake
در حال نمایش بعدی
نیروهای امدادی در حال کنار زدن آوار زلزله در بامداد روز سه شنبه ۱۹ دسامبر
در حال نمایش بعدی
Iceland Volcano
در حال نمایش بعدی
زلزله افغانستان
در حال نمایش بعدی
مردمان در حال کنار زدن آوار در روستای سربلند در منطقه زنده‌جان در ولایت هرات افغانستان به تاریخ شنبه هفتم امتبر ۲۰۲۳
در حال نمایش بعدی
زمین لرزه در افغانستان
در حال نمایش بعدی