۱۰۵ مصدوم در آتش سوزی کشتی تفریحی در پورتوریکو

۱۰۵ مصدوم در آتش سوزی کشتی تفریحی در پورتوریکو

بیش از ۵۰۰ مسافر و خدمه از یک کشتی تفریحی در نزدیکی سواحل شمالی پورتوریکو تخلیه شدند. ۱۰۵ تن از آنان نیازمند خدمات درمانی بوده ولی از تلفات یا وضعیت وخیم مصدومان گزارشی منتشر نشده است. گارد ساحلی ایالات متحده، مسافران را به بندر سن خوان منتقل کرده است.

بیش از ۵۰۰ مسافر و خدمه از یک کشتی تفریحی در نزدیکی سواحل شمالی پورتوریکو تخلیه شدند. ۱۰۵ تن از آنان نیازمند خدمات درمانی بوده ولی از تلفات یا وضعیت وخیم مصدومان گزارشی منتشر نشده است. گارد ساحلی ایالات متحده، مسافران را به بندر سن خوان منتقل کرده است.

تازه‌ترین ویدیو