آتش بازی در مراسم پایانی المپیک ریو

آتش بازی در مراسم پایانی المپیک ریو

مراسم پایانی المپیک ریو ۲۰۱۶ با آتش بازیهای جالب و دیدنی همراه بود.

مراسم پایانی المپیک ریو ۲۰۱۶ با آتش بازیهای جالب و دیدنی همراه بود.

تازه‌ترین ویدیو