بدون برنامه قبلی، بدون استدلال، بدون جانبداری، بدون شرح. بدون هیچگونه توضیح اضافی فقط در جریان ماجرا قرار بگیرید.

NOCOMMENT

در این ویدئو گروهی از دانمارکی‌ها در بندر کپنهاگ به تصویر کشیده شده‌اند که با قوطی‌های آبجو در دست به ورزش یوگا مشغولند. یوگا با آبجو، حدود ۴ سالی است که در کپنهاگ رونق گرفته و در بین دوستدارانش که اغلب دختران و پسران جوان هستند، محبوب است. مربی این جلسات یوگا می‌گوید که هدف از همراه کردن آبجو با تمرین یوگا این است تا حاضران لبخند به لب و حس و تجربه خوبی داشته باشند.

مطالب بیشتر از بدون شرح