در پی گسترش آتش سوزی در جنوب پرتغال ساکنان سه روستا تخلیه شدند

در پی گسترش آتش سوزی در جنوب پرتغال ساکنان سه روستا تخلیه شدند

همزمان با تلاش صدها آتش نشان در سراسر پرتغال برای مهار آتش، روز پنجشنبه سه روستای منطقه الگاروه در جنوب کشور از ساکنانش تخلیه شدند.

همزمان با تلاش صدها آتش نشان در سراسر پرتغال برای مهار آتش، روز پنجشنبه سه روستای منطقه الگاروه در جنوب کشور از ساکنانش تخلیه شدند.

تازه‌ترین ویدیو