رکورد جهانی دومینو جام های ویسکی در دوبی شکسته شد

ویدیوها. رکورد جهانی دومینو جام های ویسکی در دوبی شکسته شد

رکورد جهانی گینس برای طولانی ترین دومینو با استفاده از ۴۵۷۸ جام ویسکی دوشنبه شب در دوبی شکسته شد. یک ردیف طولانی از جام های ویسکی در این رویداد با حرکت اولین جام به حرکت درآمد و نماینده رسمی گینس آنرا رسما به ثبت رساند.

رکورد جهانی گینس برای طولانی ترین دومینو با استفاده از ۴۵۷۸ جام ویسکی دوشنبه شب در دوبی شکسته شد. یک ردیف طولانی از جام های ویسکی در این رویداد با حرکت اولین جام به حرکت درآمد و نماینده رسمی گینس آنرا رسما به ثبت رساند.

تازه‌ترین ویدیو