گانش چترتهی

ویدیوها. گانش چترتهی

هندوها روز دوشنبه جشن یازده روزه گانش چترتهی را آغاز کردند. در طی این یازده روز خانواده های هندو به نیایش گانش، خدای دانش و آگاهی می پردازند و او را تکریم می کنند. بسیاری از دانش آموزان هندو در طول امتحانات خود به درگاه این ایزد که برطرف کننده مشکلات و موانع نیز هست، نیایش می کنند.

هندوها روز دوشنبه جشن یازده روزه گانش چترتهی را آغاز کردند. در طی این یازده روز خانواده های هندو به نیایش گانش، خدای دانش و آگاهی می پردازند و او را تکریم می کنند. بسیاری از دانش آموزان هندو در طول امتحانات خود به درگاه این ایزد که برطرف کننده مشکلات و موانع نیز هست، نیایش می کنند.

تازه‌ترین ویدیو