جشن قدیس حامی در کوبا

جشن قدیس حامی در کوبا

صدها دیندار کاتولیک در هاوانا، پایتخت کوبا در روز «قدیس حامی» این مناسبت تاریخی وابسته به کلیسای کاتولیک را جشن گرفتند.

صدها دیندار کاتولیک در هاوانا، پایتخت کوبا در روز «قدیس حامی» این مناسبت تاریخی وابسته به کلیسای کاتولیک را جشن گرفتند.

تازه‌ترین ویدیو