2022-03-02

آگهی
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین خواهان عضویت فوری کشورش در اتحادیه اروپا شده است
در حال نمایش بعدی