2020-09-25

کشتی نجات «آلان کردی» پس از یک‌هفته سرگردانی در مدیترانه در ایتالیا پهلو گرفت
در حال نمایش بعدی
آگهی