2017-04-11

اخبار از بروکسل؛ دیدار دبیرکل ناتو و رئیس جمهور آمریکا
Now playing Next
اردوگاههای جزیره خیوس یونان؛ تکمیل ظرفیت با وجود توافق اروپا و ترکیه
Now playing Next
آرای غیابی شهروندان ترکیه مقیم اروپا درباره تغییر قانون اساسی به آنکارا رسید
Now playing Next