2017-03-10

اعتراض دیگری علیه اوبر؛ این بار در آفریقای جنوبی
Now playing Next
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از پیروزی دونالد توسک تا رفتار خشونت آمیز مجارستان با پناهجویان
Now playing Next