اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از پیروزی دونالد توسک تا رفتار خشونت آمیز مجارستان با پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از پیروزی دونالد توسک تا رفتار خشونت آمیز مجارستان با پناهجویان

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، ابتدا دو گزارش درباره
تمدید ریاست دونالد توسک بر شورای اتحادیه اروپا برغم مخالفت لهستان و حمایت رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا از طرح اروپایی با «سرعت های متفاوت حرکت»، ارائه خواهد شد.

رفتار خشونت آمیز پلیس مجارستان با پناهجویان و تلاش فعالان حقوق زنان برای حضور پررنگتر زنان در کنفرانس هایی که در بروکسل برگزار می شود، موضوعات دیگر این برنامه هستند.