پاپ به کشیش شدن مردان متأهل فکر می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ به کشیش شدن مردان متأهل فکر می کند

پاپ فرانچسکو در گفتگویی با هفته نامه آلمانی دیتزایت گفت این گزینه را در نظر دارد که به منظور جبران کمبود کشیش، و تنها در نواحی دورافتاده، برخی از مردان متأهل بتوانند به عنوان کشیش منصوب شوند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که گزینه مجرّد بودن برای کشیش شدن را در کل اختیاری نمی داند. کمبود کشیش و رسانه ای شدن سواستفاده های جنسی برخی از کشیشان سبب شده که بسیاری در کلیسا خواهان حذف تجرّد به عنوان شرط لازم برای کشیش شدن بشوند.

اصلاح طلبان در کلیسای کاتولیک از مدتها پیش چنین گزینه را پیشنهاد کرده اند. گزینه ای که به مردان درستکار و معمولا جاافتاده ای که ازدواج کرده و خانواده دارند اجازه می دهد کشیش شوند.

کلیساهای شرق (ارتدکس و کاتولیک) طبق سنتِ خود سالهاست که از مردانِ خانواده دار به عنوان کشیش بهره می برند.