2017-02-16

حضور مرکل در کمیته ای در ارتباط با پرونده شنود مکالمات تلفنی
در حال نمایش بعدی
آگهی
اعتراض رانندگان تاکسی در ایتالیا به حذف محدودیتها در فعالیت شرکتهایی چون اوبر
در حال نمایش بعدی