عقاب ها به شکار پهپادها می روند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عقاب ها به شکار پهپادها می روند

نیروی هوایی فرانسه از ماه ها قبل پروژه ای را آغاز کرده با هدف جلوگیری از پرواز پهپادهایی که مظنون به اقدامات جاسوسی هستند.

عقاب های طلایی از جوانی در فرآیند شرطی شدن آموزش می بینند تا سربزنگاه هواپیماهای کوچک بدون سرنشین را شکار کنند.

با رونق روزافزون استفاده ازپهپادهای غیرحرفه ای و نگرانی از پرواز آنها بر فراز مکان های عمومی و در زمان های حساس، تامین امنیت و پیشگیری از تهدیدهای احتمالی نهادهای امنیتی را به فکر یافتن راهی عملی و بدون تبعات انداخت.

پیش از فرانسه، پلیس هلند برای مقابله با پهپادها به چنین شیوه ای متوسل شده است.

با اینحال استفاده از عقاب ها برای شکار پهپادها در فرانسه در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و مقام های مسئول طی ماه های آینده درباره اجرای قطعی این شیوه تصمیم خواهند گرفت.