صف بندی چپ و راست در انتخابات ریاست جمهوری اکوادور

صف بندی چپ و راست در انتخابات ریاست جمهوری اکوادور
نگارش از Euronews

پیش بینی می شود لنین کورئا، نامزد جبهه چپ «متحدان ملی» در دور اول به پیروزی برسد. در این صورت، حاکمیت چپگرایان بر اکووادور وارد دهمین سال خود می شود.

اکوادور روز یکشنبه رییس جمهوری جدید خود را انتخاب می کند. در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، دو نامزد اصلی به دو جناح متضاد تعلق دارند. گیرمو لاسو، نامزد راستگرا پیشتر در نهادهای مالی و بانکها فعالیت داشته است و در مقابل او لنین مورنو، نامزد چپگرای حزب حاکم است.

سیاستهای رافائل کورئا، رییس جمهوری وقت اکوادور ترکیبی از اختصاص بودجه عمرانی و اجتماعی قابل توجه همراه با مالیاتهای سنگین بر درآمدهای بالا است. پیش بینی می شود لنین کورئا، معاون پیشین رییس جمهوری در دور اول اکثریت را بدست آورد. او درگردهمایی هواداران خود گفت: «شعار من حمایت از افراد ناتوان، سالخوردگان و زنان بی سرپرست، همچنین خدمتکاران خانگی، کودکان، نوجوانان و زنانی است که مورد بدرفتاری و استثمار قرار گرفته اند.»

گیرمو لاسو خواستار کاهش پنج میلیارد دلار از بودجه های اجتماعی و عمرانی است. این بانکدار پیشین معتقد است کاهش مالیاتها موجب تشویق سرمایه گذاری خارجی و همچنین ترغیب مصرفگرایی می شود. آقای لاسو در تشریح برنامه انتخاباتی خود گفت: «شعار من لغو ۱۴ نوع مالیات برای اکوادور است. زیرا میزان مالیاتی که مردم اکوادور باید بپردازند بسیار زیاد است، و این استثمار است. بدترین مالیات، فساد دولت کورئا و اطرافیان او است.»

رافائل کورئا سال ۲۰۰۷ به ریاست جمهوری اکوادور انتخاب شد. رییس جمهوری ۵۳ ساله در
کشور تحول بنیادی ایجاد کرد. کارنامه ده ساله او عمدتا مثبت تلقی می شود، اگرچه مخالفانش منتقد میراث منفی رویکردهای اقتصادی وی هستند. با این حال موئلفه های اقتصادی واجتماعی پررنگ دوره وی تاییدی بر مدیریت سازنده و مثبت او برای این کشور آمریکای لاتین است. بنا به آمارها، میزان فقر از ۳۶ درصد جمعیت به ۲۵ درصد کاهش یافته و رشد ناخالص داخلی با افزایش از ۴۸ میلیارد دلار به ۹۴ میلیارد دلار، در ده سال دو برابر شد.

با وجودیکه آمار دقیقی از تعداد بیکاران کشور وجود ندارد با این حال نرخ بیکاری پنج و دو دهم درصد و رو به افزایش گزارش می شود. این در حالی است که سال ۲۰۱۶ رشد ناخالص داخلی یک و هفت دهم درصد کاهش داشته است. هزینه های دولت از درآمد آن پیش گرفته و حجم کسری بودجه را بیشتر کرده است.

آقای کورئا تاثیر مجموعه عوامل خارجی بر اقتصاد کشور را به حق «توفان بزرگ» توصیف کرد. برخی از این رویدادها شوک تغییر واحد پول اکوادور به دلار آمریکا در سال ۲۰۰۰ و تدوام کاهش بهای جهانی نفت بودند. علاوه بر آن، زمین لرزه اسفناک آوریل سال گذشته و بازسازی ساختارهای کشور با صرف سه میلیارد دلار ممکن ولی به بهای چهل درصد کاهش رشد ناخالص داخلی تمام شد.

مطالب مرتبط