دولت اتریش علیه شرکت ایرباس به دادگاه شکایت کرد

دولت اتریش علیه شرکت ایرباس به دادگاه شکایت کرد
نگارش از Behrooz Assadian

وزیر دفاع اتریش با انتشار گزارشی مدعی شده است که شرکت ایرباس در جریان مذاکرات بر سر قرارداد «یوروفایتر» در مورد قیمت، کیفیت و قابلیت های این جنگنده اغراق کرده و دروغ گفته است.

دولت اتریش علیه شرکت ایرباس به دادگاه شکایت کرد. وزیر دفاع اتریش مدعی است که در قرارداد خرید جنگنده های «یوروفایتر» تخلفاتی صورت گرفته است.

هانس پی تر دوسکوزیل گفت که شرکت ایرباس در جریان مذاکرات بر سر این قرارداد در مورد قیمت، کیفیت و قابلیت های جنگنده های «یوروفایتر» اغراق کرده و دروغ گفته است.

وزارت دفاع اتریش روز پنجشنبه گزارش تحقیقات سه ساله خود را در این زمینه منتشر کرده است.

قرارداد خرید جنگنده های «یوروفایتر» در سال ۲۰۰۳ به امضا دولت محافظه کار وقت رسید.

در این سالها سوء ظن های فراوانی در این مورد مطرح بوده است. از جمله ظن به این می رود که برخی اعضا و مشاوران دولت وقت اتریش با قبول رشوه معاونت شرکت آلمانی ای ای دی اس که زیر مجموعه گروه ایرباس است، شرایط اخذ این قرارداد ۲ میلیارد یورویی را فراهم کردند.

وزیر دفاع اتریش وعده داد که تمامی ابعاد نهفته این پرونده پانزده ساله را روشن خواهد شد.

مطالب مرتبط