2016-10-13

اخبار از بروکسل؛ امکان برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند
Now playing Next
اوج زشتی و زنندگی انتخابات آمریکا شاید در راه است
Now playing Next
موج انتقادات از مقامات قضایی آلمان در پی خودکشی جابر البکر در زندان
Now playing Next