سرنوشت نامعلوم صدها پناهجوی کم سن و سال کمپ کالۀ فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
سرنوشت نامعلوم صدها پناهجوی کم سن و سال کمپ کالۀ فرانسه

فرانسه و بریتانیا بدنبال یافتن راه حلی برای اسکان حدود یک هزار مهاجر و پناهجوی زیر سن قانونی و بدون سرپرستی هستند که در کمپ کاله به سر می برند، کمپی که به جنگل معروف شده است.

شش نفر از این پناهجویان روز پنجشنبه با قطار کمپ جنگل بندر کالۀ فرانسه را به مقصد لندن ترک کردند.

سعد از افغانستان یکی از این شش نفر بود که گفت:«ما هیچ راه حل دیگری نداریم و نمی توانیم در کشوری دیگر، در فرانسه یا آلمان زندگی کنیم، من خواهرم را در لندن دارم.»

بریتانیا اعلام کرده است شماری از پناهجویان کم سن و سال را که عضوی از خانوادۀ آنها ساکن بریتانیا باشد در خاک خود می پذیرد.

اما آنچه مایه نگرانی است سرنوشت صدها پناهجوی زیر سن قانونی است که کسی را در بریتانیا ندارند.

اردوگاه کاله یا جنگل در شمال فرانسه بیش از ۷ هزار مهاجر و پناهجوی آفریقایی، خاورمیانه ای و آسیایی را در خود جای داده است.

هدف تقریبا تمام این مهاجران عبور از کانال یا تونل مانش و رسیدن به خاک بریتانیاست.

دولت فرانسه نیمی از اردوگاه کاله را برچیده است و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه گفته است که نهایتا تا پایان سال جاری میلادی باقیمانده کمپ کاله به کلی برچیده خواهد شد.

برخی از سازمان های خیریه از دادگاه فرانسه خواسته اند تا حداقل رای به به تاخیر افتادن برچیده شدن کمپ کاله دهد.