موافقت دادگاه قانون اساسی آلمان با تصویب توافقنامه تجارت آزاد میان اروپا و کانادا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موافقت دادگاه قانون اساسی آلمان با تصویب توافقنامه تجارت آزاد میان اروپا و کانادا

دادگاه قانون اساسی آلمان با گذشتن شرایطی موافقت کرد که دولت آلمان توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا (CETA)، را تصویب کند.

زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان پس از رای دادگاه گفت: «شروط تعیین شده را مدنظر قرار خواهیم داد و آنها را اجرا می کنیم. گامی بلندی برداشتیم و از این لحاظ خوشحالم. در حقیقت، عدم توافق اروپا و کانادا، پیام منفی برای کل جهان است. کانادا جزء کشورهای است که با آنها نقطه نظرات مشترکی داریم.»

برخی از نهادهای غیردولتی، این توافقنامه را ناقض قوانین آلمان می دانند و از دادگاه خواسته بودند که جلوی تصویب آن را بگیرد.

.