بیست هزار داوطلب از سراسر دنیا؛ یاریگران برگزاری جام جهانی

بیست هزار داوطلب از سراسر دنیا؛ یاریگران برگزاری جام جهانی

با همکاری

«وقتی برای این کار داوطلب می‌شوید و بقیه را می‌بینید واقعا احساس می‌کنید که جزو یک خانوادهٔ بزرگ هستید که هر عضوش از یک فرهنگ متفاوت می‌آید.»

تازه‌ترین ویدیو