More about this topic

ترامپ: چین فورا تعرفه‌ها بر روی محصولات کشاورزی را لغو کند
در حال نمایش بعدی
 چین: اتهام های واشنگتن بر ضد شرکت هواوی منشا سیاسی دارد
در حال نمایش بعدی
ترامپ: در گفتگوهای تجاری چین و آمریکا «یک پیشرفت بزرگ» حاصل شده است
در حال نمایش بعدی
ساختمان شرکت هوآوی در چین
در حال نمایش بعدی
آگهی
جنگ تجاری چین و آمریکا
در حال نمایش بعدی
مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو
در حال نمایش بعدی
چین اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مضحک خواند
در حال نمایش بعدی