More about this topic

سن بازنشستگی

موضوعات داغ روز

More about this topic

اعتراضات در فرانسه
در حال نمایش بعدی
کارگران بارانداز در مقابل یک سنگر در حال سوختن در بندر مارسی در جنوب فرانسه ایستاده‌اند
در حال نمایش بعدی
اعتراض شهروندان فرانسه به تصمیم دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی
در حال نمایش بعدی
تظاهرکنندگان در میدان کنکورد پاریس تجمع کردند
در حال نمایش بعدی
آگهی
تظاهرات معترضان به تصمیم دولت در پاریس
در حال نمایش بعدی
تظاهرات پاریس
در حال نمایش بعدی
تظاهرات یازدهم فوریه در شهر پاریس علیه طرح دولت برای افزایش سن بازنشستگی
در حال نمایش بعدی
لغو حرکت بسیاری از قطارهای بین شهری در جریان اعتصاب سراسری
در حال نمایش بعدی
CGT union flags
در حال نمایش بعدی
فراخوان اتحادیه‌های کارگری صنایع نفتی فرانسه برای اعتصاب و احتمال کمبود دوباره سوخت و بنزین
در حال نمایش بعدی