سن بازنشستگی

More about this topic

خانم شیاپا در جلسه تودیع وزیر کشور قبلی و معارفه وزیر کشور فعلی فرانسه به تاریخ هفتم ژوئیه ۲۰۲۰.
در حال نمایش بعدی
اعتراضات در فرانسه
در حال نمایش بعدی
کارگران بارانداز در مقابل یک سنگر در حال سوختن در بندر مارسی در جنوب فرانسه ایستاده‌اند
در حال نمایش بعدی
اعتراض شهروندان فرانسه به تصمیم دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی
در حال نمایش بعدی
آگهی
تظاهرکنندگان در میدان کنکورد پاریس تجمع کردند
در حال نمایش بعدی
تظاهرات معترضان به تصمیم دولت در پاریس
در حال نمایش بعدی
تظاهرات پاریس
در حال نمایش بعدی
تظاهرات یازدهم فوریه در شهر پاریس علیه طرح دولت برای افزایش سن بازنشستگی
در حال نمایش بعدی
لغو حرکت بسیاری از قطارهای بین شهری در جریان اعتصاب سراسری
در حال نمایش بعدی
CGT union flags
در حال نمایش بعدی
فراخوان اتحادیه‌های کارگری صنایع نفتی فرانسه برای اعتصاب و احتمال کمبود دوباره سوخت و بنزین
در حال نمایش بعدی