More about this topic

خیرت ویلدرز: باید قرآن را مثل «نبرد من» ممنوع کرد
در حال نمایش بعدی
آگهی
نخست وزیر هلند: خبر بد و خطر بزرگ صعود حزب راستگرا به جایگاه نخست است
در حال نمایش بعدی