دادگاه رهبر راست افراطی هلند پایان یافت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه رهبر راست افراطی هلند پایان یافت

خبر کوتاه

دادگاه گرت ویلدرس، رهبر راست افراطی هلند برای رسیدگی به اظهارات نژادپرستانۀ وی روز چهارشنبه پایان یافت. این دادگاه از سه هفتۀ پیش و به شکایات تعدادی از شهروندان مراکشی تبار هلند آغاز شده بود. دادستان این دادگاه خواهان پرداخت یک جریمۀ ۵۰۰۰ یورویی به دلیل بی احترامی به مراکشی ها شده است.

حکم این دادگاه روز نهم دسامبر اعلام خواهد شد. وی در سال ۲۰۱۱ نیز به اتهامات مشابهی تحت محاکمه قرار گرفته اما تبرئه شده بود.

گرت ویلدرس که طی سالهای اخیر از محبوبیت بالایی در این کشور برخوردار شده است، پس از پیروزی راست ها در انتخابات شهرداری ها در سال ۲۰۱۴ گفته بود هلندی ها خواهان مراکشی های کمتری در این کشور هستند. وی همچنین به هواداران این جناح قول کشوری با مراکشی های کمتر را داده است.