سیاست هلند

More about this topic

خرت ویلدرز
در حال نمایش بعدی
خرت ویلدرز پس از پیروزی در انتخابات هلند
در حال نمایش بعدی
آگهی
فایل: مونتاژ تصاویر کلیشه ای هلندی از جمله PM Mark Rutte، لاله ها، پرچم، آسیاب بادی، دوچرخه
در حال نمایش بعدی
ویلم-آلکساندر، پادشاه هلند و همسرش ملکه ماکسیما
در حال نمایش بعدی
عکس قدیمی از ابتکار کشاورزان هلندی در نشان دادن مخالفت خود با پذیرش قانون اساسی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵.
در حال نمایش بعدی
نخست وزیر هلند، مارک روته
در حال نمایش بعدی
مارک روته نخست‌وزیر هلند
در حال نمایش بعدی
آنک بیله‌ولد، وزیر دفاع هلند
در حال نمایش بعدی