نتیجه همه پرسی هلند نگرانی اوکراینی ها از آینده را افزایش داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نتیجه همه پرسی هلند نگرانی اوکراینی ها از آینده را افزایش داد

نتیجه همه پرسی هلند که نشان داد رای دهندگان این کشور پیمان تجاری کی یف و بروکسل را که منجر به ایجاد روابط سیاسی و تجاری نزدیکتر اوکراین و اتحادیه اروپا می شود رد کرده اند، افزایش نگرانی ها را در افکار عمومی اوکراین به همراه داشت.

بسیاری از اوکراینی ها رای منفی هلندی ها را همچون شکستی در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا تعبیر می کنند.

یری پانچنکو، تحلیلگر سیاسی در اوکراین می گوید: «این یک ناامیدی بزرگ است، شاید بزرگترین ناامیدی در سالهای اخیر. اوکراین و هلند اکنون باید در جستجوی راههایی باشند که به آنها اجازه می دهد این توافقنامه همکاری را حفظ کنند و مطمئن باشند که اتحادیه اروپا به نظرات رای دهندگان گوش می دهد.»

یکی از ساکنان اوکراین می گوید: «من بسیار غمگین هستم زیرا موضوعات سیاسی، سرنوشت کشورمان را تحت تاثیر قرار داده است. احتمالا آینده من، خانواده ام و کشورم با این نتیجه به خطر می افتد.»

با این وجود پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین که در ژاپن به سر می برد روز پنجشنبه در واکنش به نتیجه همه پرسی هلند گفت: «تحت هر شرایطی ما اجرای توافقات با اتحادیه اروپا از جمله توافقنامه تجارت آزاد راادامه می دهیم. اوکراین به حرکت خود به سمت اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد.»

آقای پوروشنکو همچنین در پیامی به مردم کشورش اعلام کرد رای «نه» مردم هلند را باید مخالفت با ارزش های اروپایی از جمله وحدت اروپا دانست. به گفته رئیس جمهوری اوکراین این رای مردم هلند نشانه مخالفت با همکاری تجاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا نیست. او تاکید کرد نتیجه این همه پرسی، مانعی برای الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا نخواهد بود.