استعفای وزیر دادگستری هلند و معاونش در پی رسوایی در یک پرونده مالی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
استعفای وزیر دادگستری هلند و معاونش در پی رسوایی در یک پرونده مالی

وزیر دادگستری هلند و معاونش در پی رسوایی در یک پرونده مالی شامگاه دوشنبه ناگزیر از مقام خود استعفا دادند.

این رسوایی پس از آن بر سر زبان ها افتاد که مدرکی دال بر پرداخت مبلغ ۲.۱میلیون یورو به یکی از بزرگترین مجرمان مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۰۰، کشف شد.

گفته می شود فرد تیفن، وزیر دادگستری هلند و معاونش که از اعضای کابینه به شمار می روند از این پرداخت اطلاع داشته اند.

این رویداد می تواند وجهه حزب «مردم براى آزادى و دموکراسى» را در انتخابات آینده خدشه دار کند.