سیاستمدار اسلام ستیز هلندی دادگاهی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
سیاستمدار اسلام ستیز هلندی دادگاهی شد

گیرت ویلدرز، سیاستمدار راست گرا و اسلام ستیز هلندی روز جمعه در شیفول واقع در نزدیکی آمستردام دادگاهی شد. او که پایه گذار حزب افراطی آزادی است به نفرت پراکنی و اشاعه تبعیض نژادی متهم شده است، زیرا دو سال پیش گفته بود که هلند باید کمتر از این مراکشی داشته باشد. او چند سال پیش با ساختن فیلمی به نام «فتنه» به اسلام حمله کرده و تصاویر آتش زدن قرآن را نمایش داده بود. ویلدرز در هنگام ورود به خبرنگاران گفت که نه تروریست ها، نه نخست وزیر و نه قاضی نمی توانند مانع حرف زدنش بشوند.

دادستان ووتر بوس گفت: «مسئله این است که ویلدرز با این سخنان به مراکشی ها به عنوان یک گروه از مردم توهین کرده است. مسئله دیگر آن است که با این سخنان تبعیض نژادی و نفرت را اشاعه داده است.»

هم زمان چند نفر از اعضای افراطی پگیدای آلمان، شاخه هلند در برابر دادگاه تجمع کردند و خواستار رفع این اتهامات شدند.

ادوین واگنسولد، رهبر این گروه هلندی گفت: «این به هیچ روی یک دادگاه منصفانه نیست. ما در یک کشور دموکراتیک زندگی می کنیم و هر فردی حق دارد آزادانه صحبت کند، بی آن که قربانی خشونت شود. ما هم مخالف هستیم، ولی حق بیان خواسته هایمان را داریم.»

مطابق قوانین هلند، حداکثر مجازاتی که ممکن است برای این سیاستمدار افراطی درنظر گرفته شود، یک سال زندان و ۷۴۰۰ یورو جریمه خواهد بود. او در گذشته نیز با اتهاماتی از این دست روبرو بوده است.