دادگاهی در لاهه هلند: میزان انتشار گازهای گلخانه ای ۲۵% کاهش یابد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
دادگاهی در لاهه هلند: میزان انتشار گازهای گلخانه ای ۲۵% کاهش یابد

قاضی دادگاهی در لاهه هلند، روز چهارشنبه دولت را ملزم کرد تا میزان انتشار گازهای گلخانه ای را در این کشور به پایین تر از میزان در نظر گرفته شدۀ آن کاهش دهد.

بر اساس حکم این دادگاه میزان انتشار گازهای گلخانه ای در هلند در سال ۲۰۲۰ میلادی باید به حداقل ۲۵ درصد کمتر از میزان آن در مقایسه با سال ۱۹۹۰ میلادی برسد.

صدور این حکم یک پیروزی برای گروهی از طرفداران حفظ محیط زیست موسوم به اورجندا فوندیشین محسوب می شود که به نمایندگی از ۹۰۰ شهروند هلند شکایتی را تسلیم دادگاه کرده بودند.

بر اساس سیاست فعلی دولت هلند، میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سال ۲۰۲۰ در بهترین حالت بیش از ۱۷ درصد نخواهد بود.

این میزان پایین تر از حکم دادگاه هلند و نیز پایین تر از میزان ۲۵ تا ۴۰ درصدی آن در دیگر کشورهای پیشرفته و صنعتی است.