پرواز شماره ۱۷ هواپیمایی مالزی

More about this topic

آگهی
گروه تحقیق: موشکی که هواپیمای مالزی را سرنگون کرد از یک پایگاه روسی شلیک شده بود
در حال نمایش بعدی
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ موشک ساخت روسیه هواپیمای مالزی را سرنگون کرد
در حال نمایش بعدی
واکنش روسیه و اوکراین به نتیجۀ تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای مسافربری
در حال نمایش بعدی
موشک روسی شلیک شده از شرق اوکراین علت سقوط هواپیمای مسافربری مالزی است
در حال نمایش بعدی