اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ موشک ساخت روسیه هواپیمای مالزی را سرنگون کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ موشک ساخت روسیه هواپیمای مالزی را سرنگون کرد

در ابتدای این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، دو گزارش درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری شماره «ام اچ ۱۷» خطوط هوایی مالزی و اعلام نامزدی کریستالینا گورگیوا از بلغارستان برای دبیرکلی سازمان ملل متحد، ارائه خواهد شد.

طرح تقسیم پناهجویان در اروپا، همه پرسی در مجارستان درباره این طرح و نشست وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، موضوعات دیگر این برنامه هستند.