گرسنگی

موضوعات داغ روز

More about this topic

 زنان و کودکان افغان در زمستان سخت از سوتغذیه رنج می‌برند؛ ژانویه ۲۰۲۳
در حال نمایش بعدی
وضعیت وخیم شفاخانه‌ها در افغانستان
در حال نمایش بعدی
وعده غذایی
در حال نمایش بعدی
آگهی
تقسیم نان میان زنان کابل
در حال نمایش بعدی
بحران انسانی در افغانستان
در حال نمایش بعدی
تعدادی از شهروندان افغانستان
در حال نمایش بعدی
خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی جهان را تا سال ۲۰۵۰ تهدید می‌کند
در حال نمایش بعدی
خوشحالی حوثیها پس از آزادی از زندان عربستان سعودی
در حال نمایش بعدی
برنامه جهانی غذا در یمن
در حال نمایش بعدی
کودکی اهل بورکینافاسو
در حال نمایش بعدی