More about this topic

بیمارستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

آگهی
China Beijing Fire
در حال نمایش بعدی
بیمارستانی در کانادا  علامت درخواست برای پوشیدن ماسک را بر دیوار قرار داده است
در حال نمایش بعدی
جیمی کارتر
در حال نمایش بعدی
نیروهای امنیتی برزیل چادرهای موقت هواداران بولسونارو را برچیدند
در حال نمایش بعدی
وضعیت وخیم شفاخانه‌ها در افغانستان
در حال نمایش بعدی
عکس تزیینی از یک بیمارستان
در حال نمایش بعدی
شکلات تخم مرغ شانسی کیندر
در حال نمایش بعدی
کودکان سرطانی اوکراینی  در پناهگاهی در کی‌یف برگه هایی در درست دارند که بر روی آن نوشته شده «جنگ را متوقف کنید»
در حال نمایش بعدی
کادر درمانی در یک بیمارستان کانادا
در حال نمایش بعدی
گرفتن تست کووید از زنی در شهر شیان چین. در همین راستا زن باردار چینی به دلیل نداشتن تست کووید برای ورود به بیمارستان در ماه هشتم بارداری کودک خود را از دست داد
در حال نمایش بعدی