More about this topic

ukraine war
در حال نمایش بعدی
نمایی از بخش فوقانی یک یخ‌تاق در قطب جنوب
در حال نمایش بعدی
آگهی
United Nations Secretary-General Antonio Guterres
در حال نمایش بعدی
کره زمین
در حال نمایش بعدی
NOCOMMENT
در حال نمایش بعدی
مقابله با تغییرات آب و هوایی
در حال نمایش بعدی
موشک اسپیس‌ایکس حامل ماهواره توپوگرافی آب‌های سطحی و اقیانوسی از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی
در حال نمایش بعدی
Sanaa Seif, sister of Egypt's jailed leading pro-democracy activist Alaa Abdel-Fattah
در حال نمایش بعدی
COP27 Climate Summit
در حال نمایش بعدی
آغاز اجلاس کوپ ۲۷ در مصر
در حال نمایش بعدی
COP27 Climate Summit
در حال نمایش بعدی