More about this topic

همه پرسی قانون اساسی در ترکیه

موضوعات داغ روز

More about this topic

اخبار از بروکسل؛ مخالف «ترزا می» با برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند
در حال نمایش بعدی
برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه در خارج از مرزهای این کشور
در حال نمایش بعدی
آگهی