همه پرسی ترکیه؛ بر اساس نظرسنجی ها رای «آری» با اکثریت اندک برنده می شود

همه پرسی ترکیه؛ بر اساس نظرسنجی ها رای «آری» با اکثریت اندک برنده می شود
نگارش از Euronews

بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها حامیان رای «آری» به همه پرسی روز یک شنبه ترکیه با اکثریتی اندکی پیروز خواهند شد.

بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها حامیان رای «آری» به همه پرسی روز یک شنبه ترکیه با اکثریتی اندکی پیروز خواهند شد.

مرکز نظرسنجی «کوندا» می گوید حامیان رای آری با اندکی بیش از ۵۱ درصد پیروز می شوند اما ضریب خطای این نظرسنجی ۲.۴ درصد است.

همه پرسی روز یک شنبه ترکیه برای تغییر سیستم پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی است که طی آن قدرت رئیس جمهوری افزایش می یابد.

مراد قزیچی مدیر آژانس تحقیقات قزیچی می گوید: «هنگامی که ما رای افراد مردد را بطور مساوی بین موافقان و مخالفان تقسیم کنیم، موافقان همه پرسی با ۵۱.۳ درصد برنده می شوند. اما با توجه به ضریب خطای نظرسنجی، اگر رای افراد مردد را با آنهایی که تاکنون تصمیم به عدم شرکت دارند جمع و بین دو گروه تقسیم کنیم خواهیم دید که رای «نه» پیروز می شود.»

با این حال نتایج نظرسنجی هایی که تاکنون منتشر شده از شهروندان ساکن ترکیه جمع آوری شده درحالی که ۱.۴ میلیون شهروند ترکیه در خارج از کشور زندگی می کنند که رای آنها می تواند تاثیر قابل توجهی بر نتیجه همه پرسی داشته باشد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه با برگزاری این همه پرسی در پی افزایش قدرت ریاست جمهوری است. منتقدان آقای اردوغان او را متهم می کنند که در پی تبدیل دموکراسی ترکیه به سیستمی اقتدارگراست.

مطالب مرتبط