همه پرسی ترکیه؛ ناظران اروپایی این انتخابات را فاقد استانداردهای دموکراتیک می دانند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همه پرسی ترکیه؛ ناظران اروپایی این انتخابات را فاقد استانداردهای دموکراتیک می دانند

سازمان نظارت بر همکاری و امنیت اروپا اعلام کرد انتخابات ترکیه بدلیل عدم رعایت بی طرفی و نفوذ سیاسی از سوی دولت اردوغان از استانداردهای دموکراتیک بکلی دور بوده است.

مسئولان شورای اروپایی هم این انتخابات را زیر سوال برده اند. سزارفلورین پرادا از مقامات این شورا گفت: « انتخابات شانزدهم آوریل ترکیه در فضای بی طرفانه برگزار نشده است و مخالفان به اندازه موافقان همه پرسی شانس تبلیغات پیدا نکردند. همزمان اطلاعات بدون احترام به حقوق بی طرفی در اختیار رای دهندگان قرار گرفت.»

شورای اروپایی هم در واکنشی دیگر اعلام کرده است که این همه پرسی فاقد استانداردهای یک انتخابات دموکراتیک بوده است و هواداران اردوغان در این همه پرسی از حمایت های غیرمنصفانه ای برخوردار بودند.