امیدواری مخالفان خارج نشین دولت اردوغان به مقاومت خیابانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امیدواری مخالفان خارج نشین دولت اردوغان به مقاومت خیابانی

نزدیک به ۶۵ درصد از ترکهای مقیم خارج به همه پرسی روز یکشنبه آری گفتند. درصد آرای هواداران موافق مقیم خارج ترکیه در حدود پانزده درصد بیشتر از طرفداران آن در داخل ترکیه بود.

ترکهای مقیم آلمان پرجمعیت ترین جامعه ترکهای مقیم اروپا را تشکیل می دهند. به همین دلیل شب گذشته در هنگام اعلام نتیجه آرای همه پرسی، مخالفان و هواداران دولت در گردهمایی هایی جداگانه واکنش های مختلفی به نتیجه آرا داشتند.

کینان کلات یکی از اعضای احزاب مخالف دولت اردوغان در آلمان می گوید: « فکر می کنم که رجیب طیب اردوغان از این پس سعی خواهد کرد، تدابیری اتخاذ کند تا قدرت مطلقه در این کشور را بدست آورد. اما در مقابل او مقاومت شدیدی خواهد بود.
مقاومتی که به خیابان می آید، با این حال باید از هر فرصت دموکراتیکی برای مخالفت با او استفاده کنیم.»

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان دوشنبه از رهبر ترکیه خواسته تا با احزاب مخالف دولت از این پس با احترام و رعایت حقوق بشر برخورد کند. با این حال دولت آلمان می گوید نتیجه آرایی را که ۵۱.۳ درصد آن به نفع دولت داده شده است، کاملا قبول دارد و به آن احترام می گذارد.