More about this topic

آگهی
ترامپ برای ادای سوگند ریاست جمهوری وارد واشنگتن شد
در حال نمایش بعدی
سنای آمریکا طرح لغو برنامه ملی خدمات درمانی اوباما را به تصویب رساند
در حال نمایش بعدی