More about this topic

سیاست آفریقا

موضوعات داغ روز

More about this topic

 اصلاح اقتصادی در کنگو؛ دیجیتالی کردن مدارس و رایگان شدن مدارس ابتدایی
در حال نمایش بعدی
 توافق بر سر تقسیم قدرت میان نظامیان و رهبران جنبش اعتراضی در سودان
در حال نمایش بعدی
اتحادیه آفریقا: ترامپ باید از همه آفریقایی‌تباران عذرخواهی کند
در حال نمایش بعدی
آگهی
تظاهرات بزرگ در افریقای جنوبی علیه جاکوب زوما
در حال نمایش بعدی
سازمان ملل معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی را به کینشاسا منتقل کرد
در حال نمایش بعدی