نگاهی به مشکلات پارلمان جدید اروپا در گفتگو با تحلیلگران

نگاهی به مشکلات پارلمان جدید اروپا در گفتگو با تحلیلگران
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
آگهی

پارلمان اروپای عمیقا تقسیم شده، همراه کمیسیون اروپایی که زیر فشار سنگین روند تایید صلاحیت نمایندگان است، چگونه می توانند با هم کار کنند؟ آنها چگونه خواهند توانست مسائلی که خشم رای دهندگان را برانگیخته، مانند بیکاری، عدم امنیت و ریاضت اقتصادی را حل کنند؟ گفتگو با صاحب نظران در این زمینه در برنامه بیست و پنج ثانیه.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

مخالفان و موافقان اتحادیه اروپا چه بیمها و امیدی دارند؟

چرا با وجود کمک مالی اتحادیه اروپا به کشورهای فقیر، مهاجران اقتصادی راهی اروپا می شوند؟

ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا چه پیامدهایی برای طرفین خواهد داشت؟